Shri Sharma Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Jaisinghpuravas, Nevta, Sanganer, Jaipur
2022

Faculty

16. Mrs Minakshi